EKED NEDİR?…

 

EKED, Etiketle, Kilitle, Emniyete Al ve Dene kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

 

Bakım ve onarım süreçlerinde, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında makine emniyeti yönetmeliklerinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi gereklidir. EKED, bir makine veya ekipman üzerinde temizlik, bakım ve arıza hallerinde gerçekleştirilecek çalışmaya başlamadan önce tehlikeli enerjinin kontrol altına almak ve sıfır enerji durumuna getirmek için kullanılan en önemli yöntemdir.

Ekipman veya makinenin, enerji kaynağı arasındaki bağlantı, izolasyon noktasından en doğru şekilde kesildikten ve sıfır enerji koşulları oluşturulduktan sonra etiketlenmeli ve kilitlenmelidir. Ardından alanda kimsenin olmadığının kontrolü yapılarak emniyete alınmalı ve makina veya ekipmanın çalışıp çalışmadığı test edilerek denenmelidir.

Etiketleme Kilitleme Nerelerde Kullanılır?

Makine ve ekipmanların;

  • Temizlik işlemlerinde
  • Periyodik bakım çalışmalarında
  • Onarım ve arıza  çalışmalarında
  • Makine ve ekipmanların tehlike yaratabileceği durumlarda

Etiketleme Kilitleme Sisteminin Amacı Nedir?

  • Makine ve ekipmanların, beklenmedik bir şekilde enerji yüklenerek aniden çalışmasını engellemek,
  • Biriken enerjinin serbest kalarak çalışana zarar vermesini önlemek için kullanılan ve bu sebeplerden doğabilecek İş Kazalarını önlemk amacı ile kullanılmalıdır

Etiketler Ne işe Yarar?

  • Makine ve/veya ekipmanın enerjisinin ne amaçla kesildiğini
  • Bakım, onarım veya temizlik işleminin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini
  • Bakım, onarım veya temizlik işleminin kim/kimler tarafından gerçekleştirileceğini
  • Çalışma yapan ekip tarafından bizzat yukarıdaki bilgilerin yazıldığı özel etiketlerdir.

Etiketlerin üzerinde; "Dİkkat - Tehlike - Kullanmayın - Arızalı" gibi ibarelerle uyarılar yapılabilir

Kiltler Ne İşe Yarar?

Kilitler, etiketlemeyi yapan kişi/kişiler tarafından, enerji kaynağının kapalı konumda tutabilen ve devreye sokulmasını önleyen ekipmanlardır. Kilitlerin işletmede ikinci bir anahtarı olmamalıdır. Kilitler, sadece kilitlemeyi bizzat yapan kişi tarafından açılmalıdır. Kesinlikle anahtar bir başkasına devredilmemeli, teslim edilmemelidir.

Sıfır Enerji Nedir?

Makine veya ekipmanın potansiyel ve birikmiş enerji kaynaklarında tamamen izole edilmiş olması demektir.