Kimyasal Eldiven

Kimyasal Eldiven

Kimyasal ELdiven

Kimyasal Eldiven, kimyasal maddelerin cilt ile temasından kaynaklanan zararları önlemek için kullanılan özel eldivenlerdir. Kimyasal riskler, ciltte yanma, tahriş, kızarıklık, döküntü, ülserasyon, dermatit ve benzeri cilt problemlerine neden olabilir. Kimyasal eldivenler, bu tür cilt problemlerini önlemek ve işçileri kimyasal maddelerin etkilerinden korumak için tasarlanmıştır. Kimyasal eldivenleri farklı malzemelerden yapılmış olabilirler. Bu malzemeler arasında nitril, neopren, lateks, PVC, polivinil alkol (PVA), butil kauçuk, viton ve benzeri bulunabilir. Kimyasal koruyucu iş eldivenleri ayrıca farklı kalınlıklarda ve uzunluklarda da olabilirler, bu da kullanıcının kimyasal maddeye maruziyet düzeyine göre belirlenir. Kimyasal eldivenleri, uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak üretilirler ve kimyasal maddelerin özelliklerine ve tehlike sınıflarına göre test edilirler. İşçilerin kimyasal risklere maruz kalmalarını önlemek için, doğru tip ve boyuttaki kimyasal eldivenleri kullanılmalıdır.

KimyasalEldiven Standartları Nedir?

Kimyasal eldivenleri standartları, uluslararası güvenlik kuruluşları tarafından belirlenmiştir. Bu standartlar, iş eldivenlerinin kimyasal maddelere karşı ne kadar dirençli olması gerektiğini ve hangi testlerden geçirilmesi gerektiğini belirler. İş eldivenleri için en yaygın kimyasal koruma standartları şunlardır:

EN 374: Bu standart, eldivenlerin kimyasal maddelere karşı ne kadar dayanıklı olduğunu belirler. Eldivenlerin dayanıklılığı ve geçirgenliği, bir dizi test kullanılarak belirlenir.

ASTM D6978: Bu standart, iş eldivenlerinin kullanıldığı alanda bulunan kimyasal maddelere karşı dayanıklılığını test eder.

ISO 16604: Bu standart, iş eldivenlerinin biyolojik risklere karşı direncini belirler.

NFPA 1991: Bu standart, kimyasal ve biyolojik risklere karşı kullanılan iş eldivenlerinin test edilmesi ve sertifikalandırılması için belirlenmiştir. Bu standartlar, kullanılan malzemeye, kimyasal maddenin tipine, konsantrasyonuna ve sıcaklığına bağlı olarak değişebilir. İş eldivenleri, kimyasal risklere karşı koruma sağlamak için bu standartlara uygun olarak seçilmeli ve kullanılmalıdır.

Kimyasal Eldvenlerin Kaplamaları

Kimyasal eldiven kaplamaları, eldivenlerin kimyasal maddelere karşı daha fazla dayanıklılık sağlamak için kaplandığı bir tür eldiven teknolojisidir. Bu kaplamalar, eldivenin yüzeyine uygulanır ve kimyasal maddelerin eldivenin içine nüfuz etmesini engeller. Kimyasal eldiven kaplamaları, farklı tiplerde kimyasal maddelere dayanıklılık sağlamak için farklı malzemeler kullanılarak üretilir. Bazı yaygın kullanılan kaplama malzemeleri arasında nitril, neopren, lateks ve PVC yer alır.

Nitril kaplamalı eldivenler, yağa ve çözücülere dayanıklıdır ve genellikle gıda işleme, kimyasal üretim ve temizlik gibi endüstrilerde kullanılır.

Neopren kaplamalı eldivenler, daha agresif kimyasallara dayanıklıdır ve genellikle petrokimya, petrol ve gaz endüstrilerinde kullanılır.

Lateks kaplamalı eldivenler, asitlere ve bazlara karşı koruma sağlar ve genellikle laboratuvar, tıbbi ve gıda endüstrilerinde kullanılır.

PVC kaplamalı eldivenler, birçok farklı kimyasala dayanıklıdır ve genellikle endüstriyel temizlik ve kimyasal işleme gibi alanlarda kullanılır.

Kimyasal eldiven kaplamaları, eldivenlerin dayanıklılığını artırarak kullanıcılara daha yüksek koruma sağlar. Ancak, her kaplama malzemesi farklı kimyasallara karşı koruma sağladığından, kullanılacak eldivenin özellikleri doğru şekilde belirlenmeli ve uygun malzemeden üretilmiş olması gereklidir.

EN ISO 374-1:2016 - Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Eldivenlerin Standardında Test Edilen Kimyasalların İsimleri

EN 374:2016 standardı, kimyasal maddelere karşı koruyucu eldivenlerin performansını test etmek için çeşitli test kimyasalları önermektedir. Bu kimyasallar, test edilecek eldivenlerin özelliklerine ve kullanım amacına bağlı olarak seçilir. Bu kimyasallar şunları içerir:

 1. Metanol: Kimyasal formülü CH3OH olan renksiz bir sıvıdır ve metil alkol olarak da bilinir. Alkol ailesinin bir üyesidir. Metanol, sanayide ve laboratuvarlarda çeşitli uygulamalarda kullanılır. Endüstride, antifriz, yapıştırıcı, boya, solvent, yakıt ve çözücü olarak kullanılır. Aynı zamanda biyolojik örneklerin saklanması ve analizi sırasında kullanılan bir fiksatif olarak da kullanılır. Metanol, içilirse sağlığa ciddi zararlar verebilir ve ölümcül olabilir. Metanolün yüksek toksisitesi nedeniyle, doğru koruyucu önlemler almadan metanol kullanımından kaçınılmalıdır.
 2. Aseton: Kimyasal formülü C3H6O olan, renksiz bir sıvıdır. Kimyasal olarak bir ketondur. Aseton, birçok endüstriyel uygulamada çözücü olarak kullanılır. Boya, vernik, reçine ve yapıştırıcı üretiminde, plastik ve fiber üretiminde, temizlik ürünlerinde ve tıbbi ürünlerde kullanılır. Aseton aynı zamanda birçok ev temizleyicisinde de bulunur. Endüstride kullanılan aseton miktarı oldukça yüksektir ve bu da asetonun çevre kirliliğine neden olabileceği anlamına gelir. Asetonun bazı tehlikeleri de vardır. Bu tehlikeler arasında cildi ve gözleri tahriş edebilmesi, havada hızla buharlaşarak solunum yoluyla alındığında sağlık problemlerine neden olabilmesi, ayrıca yanıcı bir sıvı olması yer alır. Bu nedenle, aseton kullanırken uygun güvenlik önlemlerinin alınması önemlidir.
 3. Asetonitril: Birçok endüstriyel uygulamada kullanılan bir organik çözücüdür. Kimyasal formülü CH3CN'dir ve renksiz bir sıvı halindedir. Su ve birçok organik çözücüyle karışabilir. Asetonitril, metal işleme, elektroliz, yapay ipek üretimi, plastik, yapıştırıcı ve vernik üretimi gibi endüstrilerde çözücü olarak kullanılır. Aynı zamanda laboratuvarlarda ve kimya endüstrisinde bir çözücü, ayırıcı ve reaktif olarak da kullanılır. Asetonitril, organik sentezde de yaygın olarak kullanılır. Ancak, asetonitril insan sağlığına zararlı olabilen bir madde olarak kabul edilir ve doğru koruyucu önlemler alınmadan kullanılmamalıdır.
 4. Diklorometan: Diklorometan (DCM), CH2Cl2 kimyasal formülüne sahip, renksiz bir sıvıdır. Metanın iki hidrojen atomunun yerine klor atomları yerleştirilerek üretilir. Endüstriyel olarak, cilt bakım ürünleri, vernikler, boyalar, çözücüler, kimyasal reaktifler ve aerosol spreyler gibi birçok farklı üründe kullanılır. Ayrıca, bu madde birçok laboratuvar çalışmasında da kullanılır. Diklorometan, solunması durumunda sağlık problemlerine neden olabilen ve ciltte tahrişe yol açabilen bir madde olarak kabul edilir. Ayrıca, yanıcı ve patlayıcıdır, bu nedenle uygun güvenlik önlemleri alınmadan kullanılmamalıdır. Diklorometanın sağlık ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle, dünya çapında bazı ülkelerde kullanımı sınırlıdır veya yasaklanmıştır.
 5. Karbon disulfit: Karbondisülfit (CS2), kimyasal formülü CS2 olan renksiz, toksik bir sıvıdır. Karbon ve kükürt atomlarından oluşur ve yaygın olarak çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Özellikle selüloz, rayon, kauçuk ve plastik üretimi gibi sanayi işlemlerinde çözücü olarak kullanılır. Ayrıca, bazı pestisitlerin yapımında da kullanılır. CS2'nin solunması veya ciltle teması, tahrişe, baş dönmesine, mide bulantısına ve hatta ölüme neden olabilen ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, CS2 kullanırken uygun koruyucu önlemler alınmalıdır. CS2, havada kolayca buharlaşan ve yanıcı bir sıvı olduğu için dikkatli bir şekilde saklanmalı ve kullanılmalıdır.
 6. Toluen: Toluen, kimyasal formülü C7H8 olan bir aromatik hidrokarbon bileşiğidir. Renksiz, sıvı bir maddedir ve genellikle "metil benzen" olarak da bilinir. Endüstriyel olarak, çeşitli ürünlerin üretiminde çözücü olarak kullanılır. Boya, yapıştırıcı, boya sökücü, benzin ve plastik üretiminde kullanılır. Ayrıca, tıp alanında da kullanılır, özellikle narkotik ilaçların yapımında bir ara madde olarak kullanılır. Ancak toluen, cilt, gözler ve solunum yolu gibi insan sağlığına zararlı olabilen birçok risk faktörüne sahiptir. Uzun süreli maruziyet, sinir sistemi hasarı, böbrek hasarı ve hatta kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, toluen kullanımı sırasında uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı önemlidir.
 7. Dietilamin: Dietilamin, kimyasal formülü C4H11N olan renksiz bir sıvıdır. Amonyak ve etanolün tepkimesi sonucu elde edilir. Endüstride birçok farklı alanda kullanılır, özellikle organik sentezde bir çözücü olarak kullanılır. Bazı boyaların, reçinelerin, verniklerin ve koruyucu kaplamaların üretiminde kullanılır. Ayrıca, bazı ilaçların, özellikle anesteziklerin, lokal anesteziklerin ve antibiyotiklerin yapımında kullanılır. Ancak, doğru önlemler alınmadan kullanıldığında, cilt, gözler ve solunum yolları gibi sağlık sorunlarına neden olabilecek zararlı bir madde olabilir. Bu nedenle, uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı ve uygun havalandırma sağlanması gibi güvenlik önlemlerinin alınması önemlidir.
 8. Tetrahidrofuran (THF): Tetrahidrofuran (THF), kimyasal formülü C4H8O olan bir heterosiklik bileşiğidir. Renksiz ve açık kokulu bir sıvıdır. Genellikle bir çözücü olarak kullanılır, özellikle polimerlerin üretiminde kullanılır. PVC, poliüretan, poliakrilat, naylon ve diğer polimerlerin sentezinde çözücü olarak kullanılır. Ayrıca, birçok reaktif, katalizör ve ara madde üretiminde de kullanılır. Ancak, THF'nin insan sağlığına zararlı olduğu bilinmektedir. Solunması veya yutulması durumunda, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve hatta ölümcül etkilere neden olabileceği için uygun güvenlik önlemleri alınması önemlidir. Bu nedenle, THF ile çalışırken, uygun kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılmalı ve uygun havalandırma sağlanmalıdır.
 9. Etilasetat (DEA): Etil asetat, kimyasal formülü C4H8O2 olan renksiz bir sıvıdır. Asetik asit ve etanolün esterleşmesi sonucu elde edilir. Kullanımı yaygın bir çözücüdür ve endüstride birçok farklı alanda kullanılır. Özellikle, çözücü olarak kullanılan birçok boyanın, verniklerin, reçinelerin ve yapıştırıcıların üretiminde kullanılır. Ayrıca, gıda ve kozmetik sanayisinde de kullanılır. Bununla birlikte, etil asetatın yoğun buharları solunarak veya cildin temasıyla insan sağlığına zararlı olabileceği bilinmektedir. Bu nedenle, uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması ve uygun havalandırma sağlanması gibi güvenlik önlemlerinin alınması önemlidir.
 10. N-Heptan: N-heptan, C7H16 kimyasal formülüne sahip bir hidrokarbondur. Renksiz bir sıvıdır ve genellikle bir çözücü olarak kullanılır. N-heptan, petrokimya endüstrisinde benzinin hazırlanması için bir bileşen olarak da kullanılır. Ayrıca, organik kimya laboratuvarlarında çözücü olarak kullanılır. Bununla birlikte, n-heptanın insan sağlığına zararlı olduğu bilinmektedir. Solunduğunda veya yutulduğunda, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, uyku hali, hatta ölümcül etkilere neden olabileceği için uygun güvenlik önlemleri alınması önemlidir. Bu nedenle, n-heptan ile çalışırken, uygun kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılmalı ve uygun havalandırma sağlanmalıdır.
 11. Sodyumhidroksit %40: Sodyum hidroksit, kimyasal formülü NaOH olan bir bileşiktir. Diğer adı kostik soda olarak da bilinir. Renksiz bir katıdır ve kuvvetli bir bazdır. Endüstride, kağıt, tekstil, petrol rafinerisi, deterjan ve temizlik ürünleri, alüminyum ve kimyasal üretimlerde kullanılır. Ayrıca, evde kullanım için de sodyum hidroksit bazlı temizleyiciler mevcuttur. Sodyum hidroksit oldukça reaktiftir ve cilt, gözler ve solunum yolları için ciddi yanıklara neden olabilir. Bu nedenle, uygun koruyucu ekipmanların kullanılması, cilt temasından kaçınılması ve uygun havalandırmanın sağlanması önemlidir. Ayrıca, sodyum hidroksitin su ile teması sonucu yüksek ısı açığa çıktığından, sodyum hidroksit ile çalışırken su ile temasından kaçınılmalıdır.
 12. Sülfrik asit %96: Sülfürik asit, H2SO4 kimyasal formülüne sahip güçlü bir mineral asittir. Renksiz bir sıvıdır ve yüksek konsantrasyonlarda oldukça aşındırıcı ve reaktiftir. Endüstride birçok alanda kullanılır, örneğin kimyasal üretim, petrokimya, metal işleme, tekstil üretimi, kağıt üretimi, pil üretimi ve gübre üretimi gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır. Ayrıca evde pil şarj ederken kullanılan bir bileşendir. Sülfürik asit, cilt, gözler ve solunum yolları için ciddi yanıklara neden olabilir. Bu nedenle, uygun koruyucu ekipmanlar (eldiven, gözlük, maske) kullanmak ve uygun havalandırma sağlamak önemlidir. Sülfürik asit ayrıca bazı organik bileşiklerle reaksiyona girerek yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında patlamalara neden olabilir.
 13. Nitrik asit %65: Nitrik asit, HNO3 kimyasal formülüne sahip güçlü bir asittir. Renksiz veya sarımsı bir sıvıdır ve yoğunluğu oldukça yüksektir. Kimyasal endüstride birçok alanda kullanılır, örneğin gübre üretimi, patlayıcı üretimi, tekstil üretimi, metal işleme, deri işleme ve fotoğrafçılık gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır. Ayrıca bazı temizlik ürünlerinde de bulunabilir. Nitrik asit, cilt, gözler ve solunum yolları için ciddi yanıklara neden olabilir. Bu nedenle, uygun koruyucu ekipmanlar (eldiven, gözlük, maske) kullanmak ve uygun havalandırma sağlamak önemlidir. Nitrik asit, bazı organik bileşiklerle temas ettiğinde patlayıcı reaksiyonlar oluşabilir. Nitrik asit ayrıca, diğer asitler gibi, birçok madde ile reaksiyona girerek tehlikeli gazlar açığa çıkarabilir.
 14. Asetik asit %99: Asetik asit, CH3COOH kimyasal formülüne sahip bir organik asittir. Renksiz bir sıvıdır ve güçlü bir kokusu vardır. Gıda endüstrisinde, ilaç endüstrisinde, tarım endüstrisinde ve tekstil endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. Asetik asit, bazı solventlerin üretiminde ve polimerlerin üretiminde de kullanılır. Ayrıca evde temizlik ürünlerinde de bulunabilir. Asetik asit, cilt, gözler ve solunum yolları için tahriş edici bir maddedir ve solunduğunda akciğerlere zarar verebilir. Bu nedenle, uygun koruyucu ekipmanlar (eldiven, gözlük, maske) kullanmak ve uygun havalandırma sağlamak önemlidir. Asetik asit, bazı maddelerle temas ettiğinde tehlikeli gazlar açığa çıkarabilir ve diğer asitlerle karşılaştırıldığında daha az aşındırıcıdır.
 15. Amonyak %25: Amonyak, NH3 kimyasal formülüne sahip bir bileşiktir. Renksiz bir gazdır ve yoğun bir kokusu vardır. Amonyak, gübrelerin üretimi, patlayıcıların üretimi, soğutucu sistemlerin soğutucu olarak kullanımı, tekstil endüstrisinde boyama ve işleme, temizlik ürünleri ve bazı ilaçların üretimi gibi birçok endüstride kullanılır. Ayrıca evlerde de bazı temizlik ürünlerinde bulunabilir. Amonyak, solunduğunda ve temas edildiğinde cilt, gözler ve solunum yolları için tahriş edici bir etkiye sahiptir. Yoğunluğu havadan daha hafiftir, bu nedenle yüksek konsantrasyonlarda havada birikme eğilimindedir ve yangın veya patlama riski yaratabilir. Bu nedenle, uygun koruyucu ekipmanlar (maske, gözlük) kullanmak ve uygun havalandırma sağlamak önemlidir. Ayrıca, amonyak klorlu ve asidik maddelerle temas ettiğinde tehlikeli gazlar açığa çıkarabilir.
 16. Hidrojenperoksit %30: Hidrojen peroksit, H2O2 kimyasal formülüne sahip renksiz bir sıvıdır. Su gibi görünür ancak daha kalındır ve oksitleyici bir özelliği vardır. Endüstride, kağıt hamuru üretiminde, tekstil endüstrisinde, kozmetiklerde ve diğer birçok alanda kullanılır. Hidrojen peroksit, temas edildiğinde ve solunduğunda cilt, gözler ve solunum yolları için tahriş edici bir etkiye sahiptir. Yüksek konsantrasyonlarda patlayıcıdır ve bazı maddelerle temas ettiğinde tehlikeli gazlar açığa çıkarabilir. Bu nedenle, uygun koruyucu ekipmanlar (eldiven, gözlük, maske) kullanmak ve uygun havalandırma sağlamak önemlidir. Hidrojen peroksit, ayrıca klorlu ve organik maddelerle temas ettiğinde patlama riski taşır.
 17. Hidroflorik asit %40: Hidroflorik asit (HF), kimyasal formülü HF olan zayıf bir asittir. Renksiz, keskin bir kokusu vardır ve güçlü bir korozif etkiye sahiptir. Endüstride, cam üretiminde, metal işlemede, petrokimya endüstrisinde ve diğer birçok alanda kullanılır. Hidroflorik asit, temas ettiğinde ve solunduğunda cilt, gözler ve solunum yolları için ciddi yanıklara neden olabilir. Hatta düşük konsantrasyonlarda bile ciddi zararlar verebilir ve solunduğunda akciğer ödemi riski taşır. Bu nedenle, hidroflorik asitle çalışırken uygun koruyucu ekipmanlar (eldiven, gözlük, maske) kullanmak çok önemlidir. Hidroflorik asit, bazı maddelerle temas ettiğinde patlama riski taşır ve bu nedenle bu asitle çalışırken dikkatli olunmalıdır.
 18. Formaldehit %37: Formaldehit, CH2O kimyasal formülüne sahip renksiz bir gazdır ve suda çözünebilen bir aldehit türüdür. Endüstride ve evlerde birçok alanda kullanılır. Örneğin, kaplama ve verniklerin üretiminde, kumaşların, kağıtların, plastiklerin ve diğer malzemelerin işlenmesinde kullanılır. Aynı zamanda, sağlık sektöründe de kullanılır, örneğin anatomik materyallerin korunması, ameliyat malzemelerinin sterilizasyonu, diş dolgusu yapımında ve daha birçok uygulamada. Formaldehit, temas ettiğinde ve solunduğunda cilt, gözler ve solunum yolları için tahriş edici etkiye sahip olabilir. Düşük konsantrasyonlarda bile ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğinden, formaldehitle çalışırken uygun koruyucu ekipmanlar (eldiven, gözlük, maske) kullanmak önemlidir. Formaldehit, kanserojen bir madde olarak bilinir ve uzun süreli maruziyetler solunum yolları kanserine neden olabilir. Bu nedenle, formaldehitin kullanımı düzenlenmiştir ve sınırlı konsantrasyonlarda kullanılması önerilir.

EN 374:2016 standardına göre, eldivenler her bir kimyasal madde için minimum 30 dakika boyunca dayanıklılık testinden geçmelidir. Bu testler, eldivenlerin hangi kimyasallara karşı koruma sağlayabileceğini belirlemek için önemlidir.