Etiketleme Kilitleme / EKED

Etiketleme Kilitleme / EKED

Etiketleme Kilitleme / EKED Nedir?

"Lock Out Tag Out" (LOTO), enerji kaynaklarının izolasyonu ve etiketlenmesi işlemi için kullanılan bir güvenlik prosedürüdür. LOTO, bir makinenin veya ekipmanın periyodik bakımı, tamiri veya temizliği sırasında enerjinin kontrol altına alınması ve kazaların önlenmesi için tasarlanmış bir prosedürdür. Bu prosedür sırasında, makinenin veya ekipmanın enerji kaynakları kapatılır, kilitlenir ve etiketlenir. Bu işlem, enerji kaynaklarının kasıtlı veya yanlışlıkla açılmasını önler ve çalışanların can güvenliğini sağlar. LOTO prosedürü, endüstriyel tesislerde ve imalat alanlarında sıklıkla kullanılır ve OSHA (Amerika Birleşik Devletleri İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi) tarafından da önerilir. LOTO prosedürü, iş kazaları ve yaralanmaları önlemeye yardımcı olur ve çalışanların güvenli bir çalışma ortamında çalışmasını sağlar. "Lock Out Tag Out" (LOTO), bir makinenin veya ekipmanın tamir, bakım veya temizlik gibi işlemleri sırasında enerjisinin kapatılması ve etiketlenmesi için kullanılan bir güvenlik prosedürüdür. LOTO prosedürü, çalışanların güvenliğini sağlamak için tasarlanmıştır ve ekipmanın enerjisinin yanlışlıkla açılmasını veya çalıştırılmasını önler. Bu prosedürde, ekipmanın enerjisi kapatılır, anahtarları çıkarılır, vanalar kapatılır veya diğer uygun adımlar atılır. Daha sonra, bir etiket veya kilit, ekipmanın enerjisinin açılmaması gerektiğini belirten bir uyarı işareti olarak ekipmana takılır. LOTO prosedürü, ekipmanın çalıştırılması veya enerjisinin açılması için birden fazla kişinin onayını gerektirir. Ayrıca, prosedürü uygulamak için özel olarak eğitilmiş ve yetkilendirilmiş çalışanlar tarafından uygulanmalıdır. LOTO prosedürü, çalışanların güvenliğini artırmak için önemlidir ve işyerlerinde yaygın olarak kullanılır. Bu prosedür, enerji kaynaklı kazaların önlenmesine ve çalışanların yaralanmalarının veya ölümlerinin önlenmesine yardımcı olur.

Lockout-Tagout (LOTO), bir makinenin veya ekipmanın bakımı, onarımı veya temizliği sırasında enerji kaynaklarının kapatılması ve kontrol edilmesi işlemidir. Bu işlem, iş kazalarının önlenmesi ve çalışanların güvenliğini sağlamak için kullanılır. LOTO prosedürü, öncelikle makine veya ekipmanın enerji kaynaklarının kapatılması, ardından kontrol edilmesi ve son olarak da kilitlenmesi ve etiketlenmesi adımlarını içerir. Bu adımlar, enerji kaynaklarının beklenmedik bir şekilde açılmasını önleyerek, makinenin veya ekipmanın kullanımının güvenli bir şekilde durdurulmasını sağlar. LOTO prosedürü, makine veya ekipmanın çalışmasını etkileyen elektrik, hidrolik, pnömatik, termal veya diğer enerji kaynaklarına uygulanabilir. Bu prosedür, ABD'de OSHA (Occupational Safety and Health Administration) tarafından zorunlu kılınmıştır ve diğer ülkelerde de benzer iş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri kapsamında uygulanmaktadır. LOTO prosedürü, çalışanların güvenliği için kritik öneme sahip bir güvenlik yöntemidir ve işyerlerinde önemli bir role sahiptir.