Kişisel Koruyucu Donanımlar Nelerdir?

Kişisel koruyucu donanımlar (KKD), çalışanların güvenliğini ve sağlığını korumak için kullanılan ekipman, giysi veya cihazlardır. İşyerindeki potansiyel tehlikelere karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılırlar. İşin türüne ve risklere bağlı olarak çeşitli kişisel koruyucu donanımlar bulunmaktadır.

İşte yaygın olarak kullanılan bazı kişisel koruyucu donanımların örnekleri:

İş Güvenlik Gözlüğü: Gözleri uçan cisimler, toz, duman, kimyasal sıçramaları ve zararlı ışınlar gibi tehlikelerden korumak için kullanılır. Farklı lens seçenekleri ve kaplamalarla gelir.

Kulak Koruyucuları: Yüksek gürültü seviyelerine maruz kalındığında işitme kaybını önlemek için kullanılır. Kulaklıklar veya kulak tıkaçları şeklinde olabilir.

Solunum Koruyucuları: Toz, gaz, buhar, duman veya aerosoller gibi solunabilir partiküllere karşı koruma sağlamak için kullanılır. Farklı tipleri arasında maske, yarı maskeler ve tüm yüz maskeleri bulunur.

İş Eldivenleri: Kimyasallara, kesilmelere, delinmelere, yanmalara veya ısıya karşı koruma sağlamak için kullanılır. Farklı malzemeler ve tasarımlar, farklı işler ve tehlikeler için mevcuttur.

İş Ayakkabıları: Ayakları darbelere, sıkışmalara, kaymalara, kesilmelere, delinmelere veya kimyasallara karşı koruma sağlamak için kullanılır. Çelik burunlu veya kaymaz tabanlı gibi özelliklere sahip olabilirler.

Baş Koruyucuları: Şapka, baret veya sert şapka gibi ekipmanlar, düşen nesnelerden, çarpmalardan veya darbelerden kaynaklanabilecek baş yaralanmalarını önlemek için kullanılır.

Vücut Koruyucuları: Kaza durumlarında vücudu darbelerden, kesilmelerden veya kimyasal sıçramalardan korumak için kullanılır. Örnek olarak, iş önlüğü, iş pantolonu veya kimyasal koruyucu giysiler verilebilir.

Emniyet Kemerleri ve Yüksek İrtifa Ekipmanları: Yükseklikten düşmeye karşı koruma sağlamak için kullanılır. Emniyet kemerleri, yüksek irtifa işlerinde düşmeyi önlemek için kullanılırken, kurtarma ekipmanları da acil durumlarda kurtarma işlemlerini kolaylaştırır. Bu sadece bazı örneklerdir ve her işin farklı risklere sahip olabileceğini unutmayın. İş yerindeki tehlikelerin değerlendirilmesi ve uygun kişisel koruyucu donanımların seçimi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından yapılmalıdır.

İş Güvenliği ve Kişisel Koruyucu Donanım ( KKD )

İşyerlerindeki risklerin belirlenmesi ve kontrol altına alınması, iş güvenliği politikaları ve prosedürleri ile gerçekleştirilir. İşverenler, çalışanlarına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için önlemler almalı ve bu kapsamda KKD kullanımını teşvik etmelidir. KKD, çalışanları potansiyel tehlikelerden korumak için kullanılır. Örneğin, baş, göz, kulak, solunum yolu ve cilt gibi hassas bölgelerin korunması için uygun koruyucu başlıklar, gözlükler, kulaklık, solunum maskeleri ve eldivenler gibi donanımlar kullanılır. İş güvenliği açısından, KKD’nin doğru kullanımı ve bakımı da büyük önem taşır. Çalışanlar, KKD’nin nasıl kullanılacağı konusunda eğitim almalı ve bu ekipmanı doğru şekilde takip etmelidir. Ayrıca, KKD’nin periyodik olarak kontrol edilmesi ve düzenli olarak yenilenmesi gerekmektedir. Bu nedenlerle, iş güvenliği ve KKD’nin birlikte ele alınması önemlidir. İşverenler, riskleri minimize etmek, çalışanları korumak ve yasal düzenlemelere uymak için etkili bir iş güvenliği politikası oluşturmalı ve çalışanlara uygun KKD sağlamalıdır. Çalışanlar da KKD’nin doğru kullanımı ve bakımı konusunda sorumluluk sahibi olmalıdır. Bu şekilde, iş yerlerinde güvenli bir ortam sağlanabilir ve çalışanların sağlığı ve güvenliği korunabilir.

Yapılan İşe Uygun Kişisel Koruyucu Donanım Nasıl Seçilmelidir?

İşe uygun kişisel koruyucu donanımın (KKD) seçimi, işin doğası, risklerin türü ve çalışma ortamının gereklilikleri dikkate alınarak yapılmalıdır.
İşverenler, aşağıdaki adımları izleyerek uygun KKD seçimini sağlayabilir:

1. Risk değerlendirmesi yapın: İşyerindeki potansiyel tehlikeleri belirleyin ve her bir riskin ne kadar önemli olduğunu değerlendirin. Hangi bölgelerin korunması gerektiğini ve hangi tür KKD’nin ihtiyaç duyulduğunu belirlemek için risk analizi yapmak önemlidir.

2. Mevzuatlara uygunluğu kontrol edin: İş yerinizdeki sektör ve ülke spesifik mevzuatlara göre hangi KKD’nin gerektiğini belirleyin. İş güvenliği düzenlemelerine uygun olması önemlidir.

3. Doğru KKD tipini belirleyin: Hangi tür tehlikelerle karşılaşabileceğinizi göz önünde bulundurun. Örneğin, göz yaralanmalarını önlemek için güvenlik gözlüğü, solunum yolu koruması için solunum maskesi veya cilt temasını engellemek için eldiven gibi donanımlar gerekebilir.

4. Kalite ve uygunluk standartlarını kontrol edin: KKD’nin kaliteli ve uygunluk standartlarına sahip olması önemlidir. Kalite etiketleri veya standart belgelerini kontrol ederek ürünlerin uygunluklarını teyit edin.

5. Doğru boyut ve uyumu sağlayın: KKD’nin doğru boyut ve uyuma sahip olması gerekmektedir. İşçilerin rahatça kullanabileceği ve doğru şekilde koruyucu etki sağlayabileceği bir uyumu tercih edin.

6. Eğitim ve kullanım talimatlarını sağlayın: Çalışanlara KKD’nin doğru kullanımı hakkında eğitim verin ve kullanım talimatlarını sağlayın. KKD’nin nasıl takılacağı, bakımının nasıl yapılacağı ve ne zaman yenilenmesi gerektiği gibi konuları kapsayan talimatlar sağlanmalıdır.

7. Düzenli kontrol ve yenileme yapın: KKD’nin düzenli olarak kontrol edilmesi, bakımının yapılması ve zamanında yenilenmesi önemlidir. Herhangi bir hasar, aşınma veya işlev bozukluğu tespit edildiğinde KKD’nin değiştirilmesi gerekmektedir.

Bu adımları takip ederek, işe uygun KKD seçimi sağlanabilir ve çalışanların sağlığı ve güvenliği korunabilir. İşverenler, çalışanların doğru KKD’yi kullanmalarını teşvik etmeli ve düzenli olarak KKD’nin etkinliğini kontrol etmelidir.

Risklere Uygun Kişisel Koruyucu Donanım Nasıl Seçilmeli?

Risklere uygun kişisel koruyucu donanımı (KKD) belirlemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. Risk değerlendirmesi yapın: İş yerinizdeki potansiyel tehlikeleri ve riskleri belirleyin. Bu, düşme, darbe, kimyasal maruziyet, termal riskler gibi çeşitli tehlikeleri içerebilir. Risklerin türünü ve şiddetini belirlemek, hangi KKD'nin gerektiğini anlamak için önemlidir.

2. Tehlikenin kaynağına odaklanın: Her riskin kaynağına ve doğasına bağlı olarak uygun KKD seçimi yapılmalıdır. Örneğin, gözlükler veya yüz koruyucuları, gözleri uçan parçacıklardan korumak için, solunum maskeleri solunum yolu irritasyonu veya kimyasal maruziyet durumunda kullanılabilir.

3. Uygun KKD seçeneklerini araştırın: Belirlenen risklere uygun KKD seçeneklerini araştırın. Bu, koruyucu gözlükler, işitme koruyucuları, eldivenler, başlıklar, solunum maskeleri gibi çeşitli ekipmanları içerebilir. Sektörünüzdeki en yaygın kullanılan KKD türlerini ve mevzuata uygunluğunu göz önünde bulundurun.

4. KKD'nin özelliklerini değerlendirin: Seçtiğiniz KKD'nin özelliklerini değerlendirin. Bu, malzeme kalitesi, koruma seviyesi, rahatlık, kullanım kolaylığı ve uyum gibi faktörleri içerebilir. KKD'nin işinize uygun olması ve çalışanlar tarafından etkili bir şekilde kullanılabilmesi önemlidir.

5. Çalışanların geri bildirimlerini dikkate alın: Çalışanların KKD konusundaki geri bildirimlerini dikkate alın. Onların deneyimleri ve ihtiyaçları, uygun KKD seçiminde önemli bir rol oynayabilir. Çalışanların KKD'yi rahatça kullanabileceği ve günlük iş faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde uygun bir seçim yapmaya çalışın.

6. KKD'nin uygunluğunu test edin: Seçtiğiniz KKD'nin gerçek düşme, darbe, kimyasal sıçramalar gibi riskler karşısında etkili olup olmadığını test edin. Özellikle seçtiğiniz KKD'nin kullanım amacına uygunluğunu ve koruma seviyesini doğrulamak için bu testleri yapmanız önemlidir.

Bu adımları izleyerek, risklere uygun KKD'yi belirleyebilir ve çalışanların güvenliğini sağlayabilirsiniz. Ayrıca, iş güvenliği uzmanlarından veya KKD tedarikçilerinden destek almak da faydalı olabilir.

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Nedir ?

Kişisel koruycu donanım yönetmeliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafondan 1Mayıs 2019 Tarih ve 30761 sayılı resmi gazetede yayınlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmeliğin amacı; piyasada bulundurulan kişisel koruyucu donanımların tasarımı ve üretiminde, kullanıcıların sağlık ve güvenliğinin korunması ile kişisel koruyucu donanımların serbest dolaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Yönetmelik tüm kişisel koruyucu donanımları kapsar. Sadece aşağıdaki belirtilen kişisel koruyucu donanımlar bu yönetmeli kapması dışındadır.

a) Kolluk kuvvetlerince veya kamu düzeninin sağlanması amacı ile kullanılmak üzere özel olarak tasarlananlar,

b) Sportif faaliyetlerde kullanılanlar hariç olmak üzere nefsi müdafa amacı ile kullanılmak üzere tasarlananlar,

c) Aşağıda belirtilen durumlarda, özel kullanım amacı ile tasarlananlar;

1) Aşırı olmayan atmosferik koşullarda,

2)Bulaşık yıkama işlemlerinde su ve neme karşı

ç) İlgili uluslararası antlaşmaların uygulandığı deniz ve hava taşımacılığında münhasıran kullanılanlar,

d) Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun 22 sayılı Motosiklet ve Moped Sürücüleri ve Yolcuları için Koruyucu Başlıklar ve Siperliklerinin onayı ile İlgili Teknik Düzenleme kapsamındaki baş, yüz ve göz koruyucular.

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin tam metnini görmek için linki tıklayabilirsiniz